Book en workshop

Vi tilbyder i øjeblikket to forløb af landsdækkende hip hop-workshops under temaerne 'Mod & Demokarati' og 'Claim Din Kulturarv'.

Læs mere

WORKSHOP-FORLØB #1

MOD & DEMOKRATI

Prøv kræfter med hiphop-genren og dens potentiale som demokratisk udtryksform!

På workshoppen Mod &Demokrati diskuterer vi med inspiration fra RAPOLITICS Hiphopsamling
hvad aktivt medborgerskab er, og hvordan kunst kan skabe debat og sprede budskaber.

Eleverne vælger et tema, de gerne vil sætte fokus på gennem deres egne raptekster, og vores dygtige rap coaches tager dem igennem en række flow- og rimøvelser og sætter en skriveprocess i gang.

Vi slutter af med, at eleverne præsenterer deres rap for hinanden.

Book Mod & Demokrati i formularen nederst på siden, hvor det også står beskrevet, hvad skolen skal sørge for på forhånd.

Kontakt os angående priser på info@rapolitics.org

 

Hvem henvender vi os til?
Undervisningsforløbet er landsdækkende og målrettet 10. klasse og 1.G eller tilsvarende niveau i erhvervsklasser, friskoler og efterskoler over hele landet

Hvilke fag er vi tiltænkt?
Undervisningsforløbet er tilrettelagt, så det understøtter
fagene dansk, musik og samfundsfag.
Antal elever: Max 30

OM RAPOLITICS HIPHOPSAMLING

I januar 2018 har en Redaktion på 14 medlemmer i alderen 16-24 år fra landets fem regioner samarbejdet om at skabe en Hiphopsamling af danske værker. Formålet med Hiphopsamlingen er at vise, hvordan dansk hiphop kan bruges som et talerør til at få unge til at diskutere og reflektere over relevante samfundstematikker samt at inspirere unge til selv at danne holdninger og blive aktive kulturskabere.

Hiphopsamlingen består af fem temaer, som Redaktionen har udvalgt, fordi medlemmerne ser dem som værende særligt relevante temaer at diskutere for unge i dag. Under hvert tema har Redaktionen udvalgt en række værker fra danske kunstnere, som på hver deres måde forholder sig til de udvalgte temaer. Det er blevet til 41 unikke danske hiphopværker, som du kan gå på opdagelse i, når du klikker ind på temaerne på:

www.hiphophub.dk/hip-hop-samlingen/

WORKSHOP-FORLØB #2

CLAIM DIN KULTURARV


Hip Hop Hub inviterer unge med i debatten om kulturarv!

Gennem hiphop-workshops og undervisningsmaterialer sætter Hip Hop Hub fokus på kulturarv og identitet og inviterer unge mellem 16 og 24 til at forholde sig til Kulturkanonen fra 2006.

Med et hold af dygtige undervisere tilbyder vi i 2018 workshops, der udfordrer eleverne til at reflektere, debattere og udtrykke sig om deres eget kulturelle ophav.

Kontakt os angående priser på info@rapolitics.org

Hvem henvender vi os til?
Undervisningsforløbet er målrettet 10. klasse og 1.G eller tilsvarende niveau i erhvervsklasser, friskoler og efterskoler over hele landet

Hvilke fag er vi tiltænkt?
Undervisningsforløbet er tilrettelagt, så det understøtter
fagene dansk og samfundsfag.
Antal elever: 30

FORLØB MED DANS ELLER RAP

Vi tilbyder to forløb, hvor det ene har fokus på dans og det andet på rap.
Download undervisningsmaterialer og lærervejledninger til de to forløb her her:

Claim Din Kulturarv // DANS

Undervisningsforløbet tager udgangspunkt i eventyret “Den lille Havfrue” og de almenmenneskelige temaer, eventyret berører. På danseworkshoppen skal eleverne fortælle deres egne historier som perspektivering til eventyret og formidle dem i fysiske, kropslige udtryk. Eleverne bliver udfordret til at kommunikere på en anden måde, end de er vant til, og til at samarbejde om skabelsen af en koreografi. Til slut præsenterer eleverne deres performances for hinanden.

Claim Din Kulturarv // RAP

Undervisningsforløbet igangsætter en dialog om kulturarv og identitet med afsæt i Danmarks kulturkanon. På rapworkshoppen udfordres eleverne til at reflektere, debattere og udtrykke sig om deres eget kulturelle ophav. Vores rap coaches faciliterer workshoppen og understøtter eleverne i at omsætte diskussioner og holdninger til rim og rytme. Til slut præsenterer eleverne deres rap for hinanden. Forløbet lægger op til, at eleverne som efterbearbejdning kan arbejde med at sammensætte klassens egen kulturkanon og claime deres kulturarv.

HVAD SKAL I SOM SKOLE SØRGE FOR?


For at skabe en god oplevelse for alle, håber vi, at i som skole vil:

• Følge den tilrettelagte undervisningsplan og -materiale, der med lærerens egne kompetencer sikrer et godt udbytte af lektionerne.
• Klargøre et lokale med god plads, projektor, højttaler og computer.
• Udfylde et kort online evalueringsskema efter forløbet, som del af vores afrapportering til Nordea-Fonden.

Vi glæder os til at komme ud til en masse elever og sætte en spændende dialog i gang!

 

Nedenfor kan din skole tilmelde sig en gratis workshop

 

 

Kontakt RAPOLITICS