Book en workshop

Vi tilbyder nu gratis, landsdækkende hip hop-workshops under temaet 'Claim Din Kulturarv'
Læs mere

CLAIM DIN KULTURARV


Hip Hop Hub inviterer unge med i debatten om kulturarv!

Gennem hiphop-workshops og undervisningsmaterialer sætter Hip Hop Hub fokus på kulturarv og identitet og inviterer unge mellem 16 og 24 til at forholde sig til Kulturkanonen fra 2006.

Med et hold af dygtige undervisere tilbyder vi i 2017 gratis workshops, der udfordrer eleverne til at reflektere, debattere og udtrykke sig om deres eget kulturelle ophav.

Hvem henvender vi os til?
Undervisningsforløbet er målrettet 10. klasse og 1.G eller tilsvarende niveau i erhvervsklasser, friskoler og efterskoler over hele landet

Hvilke fag er vi tiltænkt?
Undervisningsforløbet er tilrettelagt, så det understøtter
fagene dansk og samfundsfag.
Antal elever: 30

HVAD TILBYDER VI?

Vi tilbyder to forløb, hvor det ene har fokus på dans og det andet på rap.
Download undervisningsmaterialer og lærervejledninger til de to forløb her her:

Claim Din Kulturarv // DANS

Undervisningsforløbet tager udgangspunkt i eventyret “Den lille Havfrue” og de almenmenneskelige temaer, eventyret berører. På danseworkshoppen skal eleverne fortælle deres egne historier som perspektivering til eventyret og formidle dem i fysiske, kropslige udtryk. Eleverne bliver udfordret til at kommunikere på en anden måde, end de er vant til, og til at samarbejde om skabelsen af en koreografi. Til slut præsenterer eleverne deres performances for hinanden.

Claim Din Kulturarv // RAP

Undervisningsforløbet igangsætter en dialog om kulturarv og identitet med afsæt i Danmarks kulturkanon. På rapworkshoppen udfordres eleverne til at reflektere, debattere og udtrykke sig om deres eget kulturelle ophav. Vores rap coaches faciliterer workshoppen og understøtter eleverne i at omsætte diskussioner og holdninger til rim og rytme. Til slut præsenterer eleverne deres rap for hinanden. Forløbet lægger op til, at eleverne som efterbearbejdning kan arbejde med at sammensætte klassens egen kulturkanon og claime deres kulturarv.

HVAD SKAL I SOM SKOLE SØRGE FOR?


For at skabe en god oplevelse for alle, håber vi, at i som skole vil:

• Følge den tilrettelagte undervisningsplan og -materiale, der med lærerens egne kompetencer sikrer et godt udbytte af lektionerne.
• Klargøre et lokale med god plads, projektor, højttaler og computer.
• Udfylde et kort online evalueringsskema efter forløbet, som del af vores afrapportering til Nordea-Fonden.

Vi glæder os til at komme ud til en masse elever og sætte en spændende dialog i gang!

 

Nedenfor kan din skole tilmelde sig en gratis workshop

 

 

Kontakt Hip Hop Hub