Hip Hop Hub er udover at være et netværk også et kulturprojekt, der er støttet af Nordea-fonden. Projektet vil i en tre-årig periode engagere over 8.000 unge i en proces, hvor de skal arbejde med at nyfortolke og sætte deres præg på den danske kulturarv med hip hoppens udtryksformer som værktøj.  Hvis man er medlem af Hip Hop Hub netværket, kan man søge vores pulje. Vi uddeler 400.000 kr. årligt til forskellige ungeprojekter. Vi har i øjeblikket støttet 66 projekter, og der kommer hele tiden flere til. Her kan du se eksempler på nogle af projekterne.