HIP HOP HUB PORTRÆTTER

Gennem 3 år har Hip Hop Hub-netværket vokset sig stærkt og er blevet landsdækkende. Et hav af showcases, workshops, puljeprojekter, festivaler, RAPOLITICS Hiphopsamling og meget mere er vokset ud af det mangfoldige fællesskab. Unge landet over har engageret sig og udrykt sig gennem urban kultur. Mød nogle af dem her på siden.

Videoportrætter 2018

Videoportrætter 2017

Videoportrætter 2016

Portræt Puljeudvalget

Portræt workshopdeltagere

Kamille, Signe D., Signe H. og Knud

Kamille, Signe D., Signe H. og Knud

Hip Hop Hub puljeudvalget View Details
Phillip Christiansen og Carl-Emil Bleeg

Phillip Christiansen og Carl-Emil Bleeg

Gymnasieelever i 2.H på Nærum Gymnasium View Details
Kamille, Signe D., Signe H. og Knud

Kamille, Signe D., Signe H. og Knud

Hip Hop Hub puljeudvalget

Puljeudvalget består af 4 unge i alderen 19-27 år. De kommer fra forskellige uddannelsesbaggrunde, og har vidt forskellige kompetencer, de kan bidrage med i Puljeudvalget. Enige er de dog om, at det er fedt at kunne give noget til andre. Selvom de unge i puljeudvalget kommer fra så forskellige uddannelser som universitetsstudier i religionsvidenskab og cirkusverdenen, finder de et fællesskab i puljearbejdet.

De 4 unge, Kamille, Signe D., Signe H. og Knud, mødes en gang om måneden, hvor de læser de ansøgninger, der er kommet ind. De diskuterer, hvilke ansøgerne, der skal have tildelt penge til deres projekt, og hvilke der i første omgang får feedback til, hvordan de bedre kan ramme puljens kriterier.
Kamille forklarer:
“Vores rolle er at forsøge så vidt muligt ikke at komme i vejen for ansøgernes kreative proces”.It’s one of a kind!”
“Der findes nok ikke så mange fonde, der ligner den her!” fortsætter Signe H., der har været med siden puljens start. Det er en af Danmarks eneste puljer, hvor man kan søge flere gange og få feedback til, hvordan man bedre rammer kriterierne, hvis ansøgningen ikke går igennem.

Da puljen mødes en gang om måneden, er der relativt hurtigt feedback og mulighed for at søge kort tid efter.

“Her bremses man ikke af en bureaukratisk proces, som ansøgerne muligvis slet ikke er rustet til at gå ind i” tilføjer Signe H.
Rapolitics’ pulje giver ansøgere, der ikke nødvendigvis har erfaring med at fundraise, mulighed for at skabe projekter både ved at give dem penge, men også ved at give dem mulighed for at lære, hvordan man søger fondsmidler fremadrettet.

“En af de fede ting ved den her pulje, er, at det sjældent er et nej.” fortæller Knud. “Det er oftere vi siger ‘Kan I ikke lige tænke over dét her?’”.

Ansøgerne får på den måde ikke kun feedback på ansøgningen, men lærer også i processen, hvordan de bliver bedre projektmagere. Kamille fortæller desuden, at udvalget har besluttet at køre med konsensusdemokrati. Hvis vi er uenige om, hvorvidt et projekt skal have tildelt puljen, skal 3 medlemmer stemme for. Det er dog ikke en regel, der nogensinde er blevet håndhævet. “Vi kan altid snakke os til enighed.
Se hvor meget, vi har været med til at skabe..” fortæller Kamille.

De fire medlemmer er alle blevet overraskede over, hvor langt man kan komme for 10.000 kr. “Det er jo den samme opgave, de får allesammen, men det er en million forskellige svar på det samme spørgsmål” siger Knud om de forskelligartede ansøgninger til projekter.
Der er ingen tvivl om, at puljeudvalgets medlemmer er stolte af at være en del af et så vigtigt projekt som Rapolitics’ pulje, og at få de mange spændende projekter sat i værk. “Se hvor meget vi har været med til at skabe!” Det vil vi gerne have som overskrift!” griner de.

Puljens fremtid
“Vi kan se, at H3-netværket vokser, og at der er en kæmpe interesse” siger Signe D.
Udover at det kan tælles på medlemslisten, hvor mange der melder sig ind i H3, er det også synligt for puljeudvalget, at der kommer flere og flere medlemmer. De fortæller, at der minimum er én ny ansøger hver måned og projekterne er meget forskellige. “Det er tydeligt at få øje på, at der er en kæmpe interesse for at lave små kulturprojekter rundt omkring”, siger Signe H. De er alle fire enige om, at de gerne vil gerne blive ved med at sidde i puljeudvalget.
“Skud ud til Nordeafonden!” lyder det fra Puljeudvalget.

Phillip Christiansen og Carl-Emil Bleeg

Phillip Christiansen og Carl-Emil Bleeg

Gymnasieelever i 2.H på Nærum Gymnasium

Søndermarken på Frederiksberg blev i weekenden omdannet til et samfundslaboratorium. Phillip Christiansen og Carl-Emil Bleeg fra 2.H på Nærum Gymnasium mødtes sammen med 30.000 unge fra hele landet på tværs af uddannelser og sociale og geografiske skel for blandt andet at komme med deres bud på løsninger af aktuelle samfundsudfordringer. De havde valgt at deltage i Rapolitics Hip Hop Hub workshop.

Hip hop musik flyder ud af det hvide telt på Rapolitics stand, hvor der bliver schratched, rappet og malet graffiti. Stemningen er høj blandt Phillip, Carl Emil og deres klassekammerater fra Nærum Gymnasium, der sammen med elever fra tre andre gymnasier deltager i workshoppen.

Phillip og Carl Emil synes, at hip hop er en spændende og anderledes måde at lære på og udtrykke deres interesse i samfundet.

“Det fede ved rap er, at man kan mikse musik og lyrik med aktuelle emner,” siger Phillip. “Som I dag, hvor vi på workshoppen skulle vælge et seriøst og et mere useriøst emne til vores raptekst. Så valgte vi Donald Thrump og hash og miksede emnerne lidt sammen. Så blev det til, at Donald Trump er helt væk i alt, hvad han siger, så det må være fordi, han ryger hash”.

Carl-Emil er medlem af Nærum Gymnasiums elevråd, men hverken Phillip eller Carl-Emil er politisk aktive. Begge forestiller sig, at de vil engagere sig i politik, når de bliver ældre. Men lige nu appelerer hiphop og rap mere til dem som demokratisk udtryksform.

“Jeg vil nok sige, at hiphop tiltrækker mig, fordi det er nemmere at være en del af. Hvis du laver et hit, som alle kan synge med på, så har alle jo hørt budskabet og bliver en del af det. For mig er det nemmere og sjovere at forklare mine pointer på den måde end at skulle stå og tale til en masse mennesker for et ungdomsparti,” fortæller Phillip.

“Jeg synes også, at det er sjovere at lære på den her måde,” tilføjer Carl-Emil. “Et modul med én, der står og taler og taler, kan virke meget langtrukkent. Men hvis du siger til os, at nu får vi nogle emner, som vi skal gå ud og skrive en sang om, så tror jeg bare, at der kommer nogle helt andre idéer op”.

“Jeg vil nok sige, at hiphop tiltrækker mig, fordi det er nemmere at være en del af. Hvis du laver et hit, som alle kan synge med på, så har alle jo hørt budskabet og bliver en del af det. For mig er det nemmere og sjovere at forklare mine pointer på den måde end at skulle stå og tale til en masse mennesker for et ungdomsparti,” slutter Phillip.